Kiertokapulan toimialueelta kerätyt biojätteet ohjattiin Hämeenlinnassa Karanojalla toimivalle St1 Renewable Energy Oy:n bioetanolia valmistavalle laitokselle.

Biojätteestä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Bioetanolin valmistukseen käyvät kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte. Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitetaan jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin.

Vuonna 2018 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta yhteensä 8 254 tonnia.

Kapulan, Karanojan, Lumikorven ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettiin puutarhajätettä yhteensä 7 909 tonnia. Puutarhajäte aumakompostoitiin Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla.