Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Yhtiön toiminnasta vastaa toimitusjohtaja tukenaan johtoryhmä, johon hänen lisäkseen kuuluvat:

  • vastaanotto- ja käsittelypäällikkö Matti Niittymäki
  • rakennuttamispäällikkö Pentti Nevanperä
  • henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Sari Pousi-Heinonen
  • talouspäällikkö Pekka Sahlberg
  • palvelupäällikkö Liisa Sivusaari

Vuonna 2018 Kiertokapulalle luotiin johtamisen vuosikello, jonka avulla pystytään havaitsemaan johtamisen kokonaisuuden sijoittuminen kalenterivuoteen. Vuosikelloa päivitetään ja täsmennetään tarpeen vaatiessa.

Tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen

Johtoryhmä päätti toteuttaa johdon katselmuksen johtoryhmätyönä. Tämä malli tukee strategisen suunnittelun toteutumista rullaavana. Toteutusmallin tarkoituksena on saada johdolle ajantasaista tietoa järjestelmien ja toiminnan tilanteesta, jotta voidaan todeta jatkuvaan parantamiseen tähtäävät kehitystoimet riittävän ajoissa.