Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous nimeää myös hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kiertokapulan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä. Heidät valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen ulkopuolisten osakaskuntien edustajista. Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 osaketta, ovat oikeutettuja nimeämään kaksi hallintoneuvoston jäsentä, muut osakkeenomistajat kukin yhden. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kiertokapulan hallitus

Hallituksen puheenjohtajuus kiertää Riihimäen, Hyvinkään ja Hämeenlinnan kaupunkien kesken. Varapuheenjohtaja valitaan muista hallituksen edustettuna olevista osakaskunnista. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen jäsenet vuosina 2017-2019

Tuija Linna-Pirinen, Hyvinkää
Jorma Hassinen, Hämeenlinna
Tiia Lintula, Järvenpää
Juhani Koivusaari, Kerava
Jorma Höök, Riihimäki
Jari Immonen, Tuusula
Marja Heikkinen, Valkeakoski
Siiri Peltonen, Nurmijärvi (1.7.2018 alkaen)

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jorma Hassinen.

Läsnäolo-oikeus:
Matti Virpiaro, Mäntsälä (hallintoneuvoston pj.)
Kalevi Ilmarinen, Janakkala (hallintoneuvoston varapj.)

Kuvassa Kiertokapulan hallituksen jäsenet Kalevi Ilmarinen (vas.), Juhani Koivusaari, Jorma Hassinen (hallituksen pj), toimitusjohtaja Kari Mäkinen, Tuija Linna-Pirinen, Jorma Höök, Marja Heikkinen ja Jari Immonen. Kuvasta puuttuvat Matti Virpiaro, Tiia Lintula ja Siiri Peltonen.

Kiertokapulan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan, antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta, antaa yhtiön hallitukselle lausunto asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan laatuun tai laajuuteen merkittävästi vaikuttavia hankkeita sekä sellaisia investointeja, jotka edellyttävät osakaskuntien antamia takauksia.

Kiertokapulan osakaskunnat sitoutuivat keväällä 2018 pidetyssä yhtiökokouksessa hallintoneuvoston lakkauttamiseen. Vuonna 2019 jokainen osakaskunta saa hallituspaikan, kun hallintoneuvosto lakkautetaan.

Hallintoneuvoston jäsenet vuosina 2017 – 2019

Arja Hurme, Hattula
Erkki Pänkäläinen, Hattula
Maaret Ollila, Hausjärvi
Heikki Kölhi, Hyvinkää
Iida-Eveliina Rantalainen, Hyvinkää
Henna Hanka, Hämeenlinna
Maria Mäki-Uuro, Hämeenlinna
Ari Laivola, Janakkala
Kalevi Ilmarinen, Janakkala
Jussi Nyman, Järvenpää
Jouni Pajunen, Järvenpää
Johanna Holmström, Kerava
Maritta Karjalainen, Kerava
Ossi Kollin, Loppi
Jyrki Kosonen, Mäntsälä
Matti Virpiaro, Mäntsälä
Anni Antila, Riihimäki
Marko Kauppi, Riihimäki
Minna Renholm, Tuusula
Veikko Seuna, Tuusula
Pentti Bergman, Valkeakoski
Kimmo Seppälä, Valkeakoski
Esa Lahtela, Nurmijärvi
Pauliina Pukarinen, Nurmijärvi

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Matti Virpiaro ja varapuheenjohtajana Kalevi Ilmarinen.