Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Osaamisen ylläpitäminen rakentaa henkilöstön hyvinvointia

Henkilöstön työmotivaation, innostuneisuuden ja työssäjaksamisen ylläpitäminen koetaan yhtiössä ensiarvoisen tärkeäksi. Johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä nähdään olevan merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työn sujuvuudessa ja tuloksellisuudessa. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa huolehdimme henkilöstömme terveydestä ja työperäisten haittojen ennaltaehkäisystä.

Koko henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen yhtiön toiminnan vaatimuksia vastaavaksi on keskeinen osa henkilöstömme hyvinvointia. Kuluneen vuoden aikana henkilöstö osallistui omaa ammatillista osaamistaan edistäviin koulutuksiin, kuten taloushallinnon, asiakaspalvelun, viestinnän, jätteiden vastaanoton ja käsittelyn, työsuojelun sekä it-alan koulutuksiin. Yhtiön tiedonhallintajärjestelmän uudistamiseen sekä ympäristöjärjestelmään liittyvään koulutukseen osallistui koko henkilöstö.

Henkilöstön tunnuslukuja

2018 2017 2016
Henkilöstön keskimääräinen lkm 72 67 (1*) 60 (2*)
Naisten osuus % 38 / 53 % 35 / 52 % 32 / 53 %
Miesten osuus % 34 / 47 % 32 / 48 % 28 / 47 %
Vakituisia 57 / 79 % 58 / 87 % 52 / 87 %
Keski-ikä v 41,2 41,6 41,6
Työtapaturmia 2 3 3
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta % 6,3 % 4,7 % 5,0 %
Työterveyshuolto € / hlö 1 150 € 1 233 € 1 459 €
Koulutus € / hlö 1 485 € 1 645 € 1 039 €
Työsuhteen keskim. pituus v 7,9 8,9 8,7
Palkat ja palkkiot 2 926 585 2 663 175 2 423 858
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed. 142 834 135 707 117 799

* henkilö vuorottelu- ja opintovapaalla olevat