Kiertokapula huolehtii toimialueellaan jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Lisäksi suurin osa osakaskunnista on sopinut Kiertokapulan kanssa myös jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jolloin Kiertokapula hoitaa koko jätehuollon prosessin aina jätekuljetusten kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Kiertokapulalla on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen jätehuollon hoitamisesta jo vuodesta 2002 alkaen.

Kiertokapulan viidellä jätteidenkäsittelyalueella otetaan vastaan lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä (1.1.2019 alkaen) ja Valkeakoskella.

Kaikille jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätteet

Yhteensä 209 524,73 tonnia

*biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, vaarallinen jäte

Suurin osa jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana

Moderni jätteidenkäsittelyalue ei enää ole kaatopaikka. Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotetaan ja käsitellään monenlaisia jätteitä, ja koko prosessi hyödyntämiseen tai loppusijoitukseen saakka hoidetaan uusinta osaamista hyväksikäyttäen. Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste on huikeat 99 %, eli suurin osa jätteestä jatkaa matkaansa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99 %*

*Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte.