Kiertokapula on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Fortum Oyj:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle sekä sähköä. Fortumin Riihimäen toimipaikalle vuonna 2016 rakennettu Kiertotalouskylä on nostanut jätteiden materiaalihyödyntämistä entisestään, kun yhdyskuntajätteestä erotellaan biojätettä, muovia ja metallia hyödynnettäviksi materiaaleina.

Lisäksi Kiertokapula toimittaa useita jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettuja jätejakeita hyödynnettäviksi edelleen materiaalina ja energiana. Materiaalina hyödynnettäviksi ohjataan esimerkiksi metallia, betonia, kipsiä ja kattohuopaa. Puujätettä toimitetaan hyödynnettäväksi energiana.

Lajittelu- ja siirtokuormausasemat lisäävät materiaalihyödyntämistä

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan Fortumille. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Fortumille Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte kulkee Fortumille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet, kuten metalli ja puu sekä energiana hyödynnettäväksi kelpaava materiaali.

Vuonna 2018 yhdyskuntajätettä toimitettiin Fortumin Kiertotalouskylään yhteensä 80 119 tonnia, josta 21 652 tonnia toimitettiin suoraan Fortumille. Karanojan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Fortumille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä 58 467 tonnia.