Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Kapulan ja Hämeenlinnan jätteidenkäsittelyalueilla ympäristölupien mukaisesti. Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2018 sellaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kompostointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mineraaliöljypitoisuus on 1 000 - 20 000 mg/kg ka.

Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyödynnetään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyödynnetään myös jätetäyttöalueen peitto- ja rakennekerroksissa, kun maa-aineksen mineraaliöljypitoisuus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Pilaantuneita maita vastaanotettiin yli 20 000 tonnia

Vuonna 2018 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle 19 684 tonnia. Maat käytetään Karanojan jätetäytön välipeittoon ja rakenteisiin.

Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000 – 20 000 mg/kg) vastaanotettiin Kapulan öljymaakentälle 784 tonnia vuonna 2018.

Käytössä olevan jätetäytön esipeittoon sekä muotoiluun vastaanotettiin puhtaita maita Hämeenlinnan Karanojalle ja Hyvinkään Kapulaan yhteensä 51 398 tonnia.