Kiertokapulan vision mukaan yhtiö tunnetaan osaavana ja vastuullisena jätehuollon toimijana. Yhtiön monipuoliset palvelut tuotetaan ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti. Toimintajärjestelmä tukee yhtiön asettamia arvoja, joita ovat:

 • tyytyväinen asiakas
 • hyvä ympäristö
 • hyvinvoiva henkilöstö
 • asiantuntijuus

Kiertokapula Oy:n toimintapolitiikkaa täsmentävät tietoturva-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikat.

Toiminnan tarpeet toimintajärjestelmän perustana

Toimintajärjestelmän toteuttaminen perustuu toiminnan tarpeisiin ja se koostuu ympäristö-, turvallisuus-, laatu- ja tietoturva-asioista, joita ohjaavat ISO-standardien sisällöt. Yhtiön ympäristöjärjestelmällä on ollut vuodesta 1998 lähtien ISO 14001-standardin mukainen sertifikaatti. Vuonna 2018 järjestelmä sai ISO 14001:2015 standardin mukaisen sertifikaatin Bureau Veritaksen auditoimana.

Kiertokapulan toimintapolitiikan on hyväksynyt yhtiön hallitus 22.5.2018:

Tavoitteena hallinnan ja toteutuksen yksinkertaisuus

Järjestelmätyön tavoitteena on saada johtamiseen liittyvät kokonaisuudet helposti hallittaviksi ja parantaa toimintaa luomalla selkeitä toimintamalleja asioiden hallintaan.

Kehityskohteiksi Kiertokapulan arvojen ja lainsäädännön vaatimusten perusteella on nostettu:

 1. Kokonaisuuksien hallinnan parantaminen
  • Ympäristöasioiden hallinta
   • ympäristövaikutusten minimointi, ympäristön suojelun tason parantaminen -> Hyvä ympäristö
  • Turvallisuusasioiden hallinta
   • turvallisuuden jatkuva parantaminen -> Hyvinvoiva henkilöstö
  • Laatuasioiden hallinta
   • asiakaspalvelun jatkuva parantaminen -> Tyytyväinen asiakas
   • sisäisen toiminnan laadun ja osaamisen jatkuva parantaminen -> Asiantuntijuus
  • Tietoturva-asioiden hallinta
   • tietoturvan tason ja tietoisuuden jatkuva parantaminen
 2. Vaatimusten hallinta, sisältäen lainsäädännön, ympäristölupien ja muiden näkökulmien asettamat vaatimukset.
 3. Tavoitteiden hallinta, jakautuen strategisiin ja toiminnan asettamiin tavoitteisiin sekä niiden saavuttamiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin.
 4. Seurannan kehittäminen, huomioiden mittarit, auditoinnit, poikkeamat/havainnot sekä korjaavat toimenpiteet.
 5. Riskien hallinnan toteuttaminen huomioiden toiminnan eri näkökulmat.
 6. Koulutuksien suunnitelmallisuuden ja säännöllisyyden huomioiminen.