Kiertokapulan liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2018. Liikevaihto oli suurin yhtiömme koko toiminnan aikana. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat sekä maapalveluliiketoiminnan kasvu että usean omistajakunnan päätös antaa jätehuolto Kiertokapulan hoidettavaksi. Kiertokapula sai hoidettavakseen Hattulan, Hämeenlinnan ja Keravan kuntien jätteen keräys- ja kuljetustehtävät sekä näihin liittyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Myös yhtiön tulos oli hyvä. Hyvä tulos takaa sen, että pääsemme toteuttamaan mittavia investointisuunnitelmia. Investointiohjelmassa pääpaino on jätteidenkäsittelyalueiden palvelutason parantamisessa, millä taataan yhä paremmat palvelut kuntalaisille.

Kiertokapulan osakaskunnat sitoutuivat keväällä pidetyssä yhtiökokouksessa hallintoneuvoston lakkauttamiseen. Vuonna 2019 jokainen osakaskunta saa hallituspaikan, kun hallintoneuvosto lakkautetaan.

Jätteiden hyödyntämisaste huimat 99 %

Suurin osa toiminta-alueemme asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnettiin materiaalina ja energiana Fortum Waste Solutions Oy:n kiertotalouskylässä Riihimäellä. Toimialueelta erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Renewable Energy Oyj:n bioetanolilaitoksella Hämeenlinnassa Karanojalla etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi.

Lisäksi hyödynsimme monia jätejakeita yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste oli historialliset 99 % vuonna 2018.

Kolmanneksi suurin suomalainen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Nurmijärven kunta teki päätöksen liittyä Kiertokapulan osakkaaksi helmikuussa 2018. Uudet asiakkuudet ovat luoneet Kiertokapulalle yhä vahvemman jalansijan jätehuoltoalalla.

Noin 390 000 asukaan jätehuollosta vastaava Kiertokapula on kolmanneksi suurin suomalainen kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Volyymin kasvulla pystymme takaamaan edulliset hinnat sekä hyvän ja vakaan palvelun kuntalaisille jatkossakin.

Jätehuollon tulevaisuuden näkymät

Jäteala sekä sitä ohjaava lainsäädäntö muuttuvat tiiviiseen tahtiin. Tämä on alan kehityksen kannalta tärkeää, mutta luo alalle myös epävarmuutta. Investointeja ei uskalleta tehdä niin paljon kuin pitäisi. Yksi alan haasteita on myös vääristynyt kilpailu kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä.

Sekä kunnallisilla että yksityisillä toimijoilla on tärkeä rooli jätehuoltoalalla. Me Kiertokapulassa teemmekin yhteistyötä monen ison ja pienen yksityisen toimijan kanssa. Jätelainsäädännön muutokset tulevat aiheuttamaan toimenpiteitä myös Kiertokapulan toiminnan järjestelyissä. Tulemme etsimään yhä useampia yhteistyökumppaneita ja kehittämään yhteistyötä. Aidon yhteistyön avulla alan kehitystä pystytään viemään yhdessä eteenpäin vaarantamatta jätehuoltoa, jonka on toimittava kaikissa tilanteissa ja kaikkialla markkinatilanteesta huolimatta.

Uudet tuulet puhaltavat

Kiertokapula täytti 25 vuotta vuonna 2018. Olen saanut luotsata Kiertokapulan toimintaa 16 vuotta ja olla mukana edistämässä monia hankkeita, joilla on parannettu jätteiden hyötykäyttöä, omistajakuntien jätehuollon toimivuutta ja kuntalaisten jätehuoltopalveluita. Näistä suurimpina voisi mainita vuonna 2005 allekirjoitetun sopimuksen silloisen Ekokemin kanssa koskien Kiertokapulan alueella syntyvien yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämistä sekä vuonna 2009 St1 Biofuelsin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen, jonka seurauksena alueeltamme kerätty biojäte alettiin hyödyntää bioetanolina, sähkönä, lämpönä ja lannoitteina.

Edessäni on täysin uudenlainen aika jäädessäni eläkkeelle kesän 2019 aikana. Katsoessani Kiertokapulan tämän hetkistä tilannetta voin todeta jääväni eläkkeelle levollisin mielin. Kiertokapulan tilanne on hyvä uuden toimitusjohtajan aloittamiselle.

Haluan kiittää Kiertokapulan henkilökuntaa, hallitusta, hallintoneuvostoa, Kiertokapulan omistajia ja muita yhteistyökumppaneita tästä matkasta. Erityiskiitos siitä, että olette mahdollistaneet monien kehityshankkeiden eteenpäin viemisen vuosien varrella. On ollut hienoa tehdä yhdessä työtä jätealan ja kiertotalouden edistämiseksi.

Kari Mäkinen
toimitusjohtaja (20.5.2019 asti)

Tilinpäätös 2018
Erittely lakisääteisestä ja markkinaehtoisesta toiminnasta