Kiertokapulan omistajakunnat ovat antaneet jäteneuvonnan osakassopimuksessaan Kiertokapulalle. Neuvontaa ja tiedotusta annetaan erityisesti jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiinsä liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Viestintää monikanavaisesti

Asioiden hoitaminen on nykypäivänä helppoa, koska asiointikanavia on monia. Tarvittavaa tietoa jätehuollosta saa sähköpostilla, puhelimitse, nettisivuilta, sähköisistä tai postissa tulevista uutiskirjeistä ja tiedotteista, oppaista, joka kotiin jaettavasta asiakaslehdestä Tietokapulasta sekä esitteistä.

Verkkosivujemme chat-palvelu on saavuttanut suosiota samoin kuin Asiakasnetti. Pyrimme tavoittamaan sidosryhmiämme mahdollisimman kattavasti käyttämällä tehokkaasti erilaisia tiedonvälityskanavia.

Jäteselviytyjät-kilpailussa ennätyksellinen määrä osallistujia

Perinteinen Jäteselviytyjät-kilpailu järjestettiin toukokuussa Kiertokapulan toimialueen peruskoulujen neljäsluokkalaisille. Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi voittajakolmikko sai palkinnoksi kullanväriset Jopo-polkupyörät. Osallistujia oli ennätyksellisesti 79 luokkaa ja kaikkiaan 2 600 oppilasta. Alkukilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä ja tulokset olivat hyviä.

Neuvontaa yleisötapahtumissa

Yleisötapahtumissa ja vierailuilla tavoitettiin vuonna 2018 yhteensä yli 2 600 Kiertokapulan toiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Kesätapahtumissa teemana oli hyötyjätteiden kierrätys. Lisäksi ympäristöneuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla ja chat-palvelulla.