Kiertokapulan toimintajärjestelmä perustuu toiminnan tarpeisiin ja se koostuu ympäristö-, turvallisuus-, laatu- ja tietoturva-asioista, joita ohjaavat ISO-standardien sisällöt. Yhtiön ympäristöjärjestelmällä on ollut vuodesta 1998 lähtien ISO 14001-standardin mukainen sertifikaatti.

Bureau Veritas auditoi Puolmatkan, Karanojan, Kapulan, Lumikorven ja Rehakan toimipaikat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kolmipäiväisissä auditoinneissa 28.–30.5.2018. Sisäisiä auditointeja on suoritettu 15.3.2018 ja 22.1.2019.